Depopularea țării în urma celui mai mare exod din istorie, prăbușirea natalității și intrarea în iarna demografică, amenință cu golirea teritoriului și înlocuirea cu alte populații, aflate în explozie demografică, în perspectiva câtorva decenii. Fenomenul este european trebuie oprit prin politici coordonate la nivel național și european, implicând cooperarea cu forțele politice europene și programe comune, de asistență mutuală.

Președintele României va propune în cadrul Consiliului UE asumarea acestui proiect de salvare a popoarelor europene. Toate celelalte proiecte comunitare, militare, economia verde, banii alocați oricăror alte proiecte sunt subsidiare, Europa trebuind trezită din somnul cel de moarte.
Implicarea bisericilor este obligatorie, pentru înlocuirea culturii morții cu cea a vieții, chestiunea avortului și familiei fiind esențiale. E nevoie, de asemenea, de implicarea tuturor sistemelor societale: educația, sănătatea, alimentația, politici privind protecția locurilor de muncă, intervenții fiscale etc.

Măsurile luate deja de țări precum Ungaria și Italia, pentru acordarea de facilități fiscale, cumpărarea de case cu preț subvenționat și recompensarea familiilor cu copii trebuie să fie analizate de parlament și guvern, respectivele măsuri fiind deja puse în operă. O parte din resursele financiare pentru încurajarea ridicării natalității vor fi distribuite din veniturile produse prin exploatarea resurselor naturale. 

Readucerea acasă a unui număr cât mai mare a românilor din diaspora este o condiție esențială. Fără implicarea lor, proiectul are mici șanse de reușită. De altfel toate celelalte domenii ale suveranității invocate în prezentul Program prezidențial se adresează deopotrivă diasporei, ca factor de participare activă. Măsurile de încurajare, precum facilități fiscale, proiecte economice în care să se integreze, contribuții directe ale statului în cumpărarea de case și parteneriate publice – private, sunt doar câteva din măsurile necesare.  

Președintele va propune medierii soluția recompensei financiare viagere pentru mamele cu copii.  Atâta vreme cât societatea românească nu va pune în centrul preocupărilor sale maternitatea, menirea femeii ca izvor al vieții, oferindu-i protecție și siguranță într-o lume ostilă, femeile fiind cele mai vulnerabile într-o lume în care familia se află sub asediu,  suntem nedemni în fața lui Dumnezeu, iar societatea nu are nicio valoare. Recompensa viageră nu este de fapt o recompensă, copii fiind un dar de neprețuit al femeilor.