Școala este unul dintre cei trei factori educaționali decisivi ai națiunii – familia, școala și biserica. Născut, crescut și unit ca adult în familie, omul primește educația de la școală pentru societate, iar biserica îl ridică la viața spirituală. Degradarea extremă a școlii din ziua de azi distruge țesutul națiunii și pune în pericol conștiința națională. Școala n-a permis niciodată în istorie să fie invadată de vulgaritate, violență, droguri, prostituție și bătaie de joc împotriva ideii de educație, niciodată statul n-a fost atât de iresponsabil. Primele victime sunt chiar elevii, fără speranță într-o lume a competitivității, ca și familiile lor.  Singura autoritate care poate scoate școala din promiscuitate este Președintele României, în misiunea sa de a solidariza națiunea. Două sunt condițiile care trebuie respectate: repunerea cadrului didactic în centrul școlii,  redactarea manualelor de Academia Română și asigurarea cadrului pentru desfășurarea actului educațional.    

1.1. Legea învățământului consacră ”principiul interesului superior al elevului – care presupune asigurarea cu prioritate a unui mediu educațional sigur și sănătos, promovarea drepturilor și a nevoilor individuale ale fiecărui elev, precum și luare în considerare a impactului deciziilor educaționale asupra dezvoltării copilului pe termen scurt, mediu și lung, punând interesele elevilor înaintea altor considerente” (art. 3 lit. v din lege). Acest principiu este fals.    

Școala pune înaintea oricăror alte considerente interesul societății, iar nu al elevului. Familia are grijă de copil, în sensul interesului superior, iar nu școala. Școala primește ”comanda socială” de la societate, reprezentată de cadrul didactic, cel care realizează actul educativ are nevoie de cadrul legal pentru a-și îndeplini misiunea: programă, manuale bune, asigurarea măsurilor de disciplină muncii sale și a elevului, precum și respectul societății. Învățătorii și profesorii nu vor mai fi umiliți, iar elevii își vor recâștiga onoarea  de elevi.  

1.2. Un alt principiu fals privește manualele alternative. Sub pretextul diversității abordărilor, partidele, guvernele și ministerele au introdus în manuale corectitudinea politică, ideologia de gen, falsul istoric și cultural. Manualele au devenit factori de propagandă ideologică. Modelele și valorile naționale au fost minimalizate sau excluse și, sub presiunea părinților din ”grijă față de copii” și pentru că ”nu au ce să facă cu școala”, manualele au fost infantilizate: școala a fost obligată să dea diplome false, fără valoare.

Nicio ideologie nu poate fi acceptată în manuale și școală, iar renunțarea la standardele educaționale este o crimă națională. Valorile morale și istorice, nevoia competențelor științifice în societate nu sunt negociabile.   

            Academia Română, forul științific și cultural cel mai înalt al României și apolitic, va avea misiunea redactării manualelor. Clasa politică incompetentă, care și-a pierdut legitimitatea, ale cărei rezultate se văd, va fi oprită de la conceperea manualelor.

            1.3. A treia condiție este asigurarea cadrului pentru desfășurarea actului educațional. Decența, disciplina și recompensarea meritului, condiții pedagogice aflate în sarcina cadrului didactic, vor fi reglementate. Elevii și părinții trebuie să ia act că aceste îndeplinirea acestor condiții reprezintă interesul lor, fără educație elevul fiind condamnat să ducă o viață în nedemnitate și sărăcie.